Kies uw land voor lokale informatie

Privacybeleid

Vehco en haar dochterbedrijven werken voortdurend aan de verbetering van veiligheid ten aanzien van de door ons verwerkte persoonlijke gegevens. Wij nemen de persoonlijke integriteit serieus. Het is ons doel dat de persoonlijke integriteit wordt gerespecteerd en dat persoonlijke gegevens op correcte wijze worden verwerkt. Verder stellen wij ons ervoor aansprakelijk dat de verwerking van persoonlijke gegevens geschiedt in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverordening (EU 2016/679, zie https://gdpr-info.eu/) en in overeenstemming met de richtlijnen die van toepassing zijn voor de Vehco Group.

Op deze pagina hebben we de externe documenten inzake ons privacybeleid verzameld welke kunnen worden gedownload en gebruikt door klanten en partners van Vehco. Lees hier meer over ons privacybeleid.

 

 

Bestanden 
data_processor_agreement_2505.pdf

Please enter your information to download this document

data_processor_agreement_2505.docx

Please enter your information to download this document