Kies uw land voor lokale informatie

Inspiration to
smart transports

Nieuws, trends en ervaringen binnen IT en Transport van Vehco

Benoem een vaste projectleider voor uw Fleet managementproject

IT-Strategi

Ontwerp een toegewijde projectmanager voor uw Fleet Management-project!

Een FMS of TMS , dat de basis vormt van de logistieke stromen in een logistieke onderneming, is een geweldige kans om de productiviteit, organisatie en winstgevendheid te verbeteren. De implementatie van dit soort oplossingen kan complex zijn. Niet in het minst omdat het een verandering van de gewoonten van veel werknemers vraagt. Het is van essentieel belang dat inzet van de medewerkers gewaarborgd wordt zodat het gewenste investeringsrendement ook daadwerkelijk behaald kan worden. Het project kan als technisch en ook gefragmenteerrd gezien worden, aangezien het zowel in de voertuigen, als op op vele verschillende deelterreinen in de bedrijfsprocessen impakt heeft. Het systeem voor wagenparkbeheer is veelal slechts een onderdeel van een meer complex informatiesysteem, dat soms ook met planning software , uw TMS, een salaris/payroll-oplossing of een ERP integreert. In het geval een FMS moeten bovendien de voertuigen beschikbaar zijn voor inbouw van de apparatuur, bij voorkeur met minimale stilstand in verband met de inzetbaarheid van uw productiemiddelen.

Veel voordelen van een toegewijde projectmanager

Stel een speciale deskundige aan om uw volledige project te coördineren. De functie moet genoeg autoriteit hebben om als eerste de bestaande oplossingen met alle afdelingen door te nemen, de functionaliteit te analyseren en met een kritische blik naar de interne processen te kijken. Soms gebruiken onze klanten een externe adviseur om deze functie te vervullen. 

Typische zaken die de ideale projectmanager mee neemt

 

Met als voordeel een meer “neutraal” perspektief. In de praktijk wordt het vaak de IT-manager of de operationeel manager die het project beheert. Het hangt sterk af af van de interne middelen.


Het is altijd positief als de projectmanager ook een rol heeft in het toekomstige gebruik; de feeling met de dagelijkse realiteit is dan gewaarborgd. Het aanwijzen van geschikte contactpersonen voor het project, met een bedrijfsbrede visie garandeert een optimaal draagvlak tijdens en na de implementatie. De projektleider zal vervolgens alle informatie voorhanden hebben om beslissingen te maken, zal de behoeftes uit het bedrijf meenemen en zal ongetwijfeld in staat zijn om de nieuwe oplossing goed te presenteren aan het management team. Een
goed voorbereid intern project met de juiste “flow” leidt tot minder storingen en wordt over het algemeen ook gemakkelijker aanvaard door alle werknemers.

Share this post