Kies uw land voor lokale informatie

Inspiration to
smart transports

Nieuws, trends en ervaringen binnen IT en Transport van Vehco

Informeer en veranker het project onder de chauffeurs!

IT-Strategi

De implementatie raakt meerdere disciplines van het bedrijf. Het dagelijks leven van chauffeurs en transportmanagers verandert. Maar ook de transformatie van informatiestromen en verzamelde gegevens heeft een impact op de salarisadministratie, de werkplaats, managementcontrole en uw customer service of verkoopafdeling. Het betrekken en informeren van al deze personen van bij het begin van het project maakt het mogelijk om de komende veranderingen zo breed mogelijk gedragen te krijgen ondersteunen.


Houd de organisatie op de hoogte op een zo transparant mogelijke wijze. Leg de doelstellingen, de verwachte voordelen en het proces schema van de systemen uit. Zorg voor zo weinig mogelijk verrassingen. Iedereen moet van het projekt op de hoogte zijn. Er kan aanvankelijk weerstand verwacht worden, omdat wij mensen verandering meestal zien als een bedreiging. Als iedereen duidelijk geïnformeerd wordt vanaf het begin van het project zal de weerstand tegen verandering afnemen en het enthousiasme groeien.


GOEDE COMMUNICATIE RICHTING BETROKKENEN

Vooral voor de chauffeurs kan de nieuwe oplossing tot grote veranderingen leiden en indringend overkomen. Overtredingen en omwegen moeten gerechtvaardigd worden, ze worden gemonitord in real-time en moeten aansprakelijk zijn voor hun activiteiten. Maar weldra kunnen ze wellicht ook de voordelen waarderen (geen onnodige telefoontjes van de planning meer, eco-drivingcoach, digitale informatie over opdrachten, snelle berichten, rij- en rusttijdcoach, scannen, directe navigatie)

Geef prioriteit aan communicatie bij wagenparkbeheerprojecten!

Bovendien kan een FMS in combinatie met een TMS een geweldige impuls geven aan de toegevoegde waarde van chauffeurs, immers hun real-time terugkoppeling wordt vastgelegd in het systeem en hun (verplichte)input en bijdrage wordt vervolgens in de systemen gevalideerd. Nogmaals, goede communicatie is cruciaal. Als u iets van hen verwacht, verklaar dan de redenen voor het verzamelen van deze gegevens. Algemeen genomen zullen de resultaten beter zijn!

Vaak starten bedrijven een implementatie met een pilot groep, die daarna hun collega’s kunnen helpen met het gebruik van het systeem en de uitdagingen van systemen kunnen uitleggen. Deze groep heeft een sleutelrol, en dient als maatstaf voor andere chauffeurs. Ook hier geldt dat een zorgvuldige voorbereiding bijdraagt aan het succes van de uiteindelijke oplossing.

HET MANAGEMENT BETREKKEN

De steun en toewijding van de directie en de managers zijn zoals altijd essentieel voor het slagen van het project. Ze moeten betrokken zijn bij het project om te garanderen dat het in lijn ligt met de strategie van het bedrijf. De betrokkenheid van het management maakt het mogelijk om er een echt zakelijk project van te maken en het intern sneller geaccepteerd te krijgen. Opvolging en ondersteuning door het management zijn ook essentieel als het gaat om de eerste stappen van de gebruiker om er een dagelijks hulpmiddel van te maken.

Share this post