Kies uw land voor lokale informatie

Inspiration to
smart transports

Nieuws, trends en ervaringen binnen IT en Transport van Vehco

Maak een statusanalyse van de markt, de huidige oplossingen en werkwijzen

IT-Strategi

Voer een analyse van de huidige situatie uit om de behoeften van uw telematicasysteem te achterhalen

Stel een speciale deskundige aan om uw volledige project te coördineren. De functie moet genoeg autoriteit hebben om als eerste de bestaande oplossingen met alle afdelingen door te nemen, de functionaliteit te analyseren en met een kritische blik naar de interne processen te kijken. Aan het begin van het project is het verstandig om een analyse van de huidige situatie te maken van de markt, de interne systeemomgeving, de huidige systemen, meningen van gebruikers en welke hulpmiddelen collega's in het algemeen gebruiken.

DE MARKT

Bent u niet helemaal tevreden met uw FMS of TMS ? Voordat u tot de beslissing over gaat om zaken te wijzigen, is een analyse van de markt nodig. Op deze manier kunt u ook de verschillende contactpersonen selecteren en objectief beoordelen of een verandering van leverancier u de implementatie van een oplossing garandeert die beter aan uw behoeften voldoet.

UW INTERNE OMGEVING

Ingebedde computersystemen zijn vaak slecht één onderdeel van een complex systeem. Vergeet niet om rekening te houden met alle aspecten van uw huidige oplossing; de software die wordt gebruikt door uw (telecom) operators, het bijbehorende TMS, de ingebouwde hardware, de andere aangesloten software en de userinterface voor de chauffeur. Identificeer waar dubbele informatie stromen ontstaan en andere processen die op dit moment tijd van uw werknemers verspillen. Analyseer ook alle papieren documenten die gebruikt worden om de huidige processen te beheren.

UW HUIDIGE OPLOSSING

IIndien niet al gedaan, is de analyse van de huidige oplossing (als u er een heeft) natuurlijk van belang. Gebruikers maken meestal niet volledig gebruik van alle mogelijkheden van de aanwezige software. U loopt dus eventueel functies mis die nuttig voor u hadden kunnen zijn. Door ze allemaal in kaart te brengen, krijgt u een objectief beeld van de huidige oplossing.

Voer een analyse van de huidige situatie uit om de behoeften van uw telematicasysteem te achterhalen

DE MENINGEN VAN WERKNEMERS

Om uw behoeften te beoordelen, is het altijd nuttig om verschillende vanuit meerdere afdelingen medewerkers te interviewen die het (huidige) FMS of TMS in het bedrijf gebruiken. De transportmanagers, uw planners, de afdeling facturatie en financiën, maar ook de persoon die de arbeidstijdgegevens, de voertuigen en de chauffeurs beheren. Hun mening over de bestaande software en de tekortkomingen ervan zullen u de mogelijkheid geven om de juiste eisen en wensen van uw bedrijf te beoordelen

DE HULPMIDDELEN VAN UW COLLEGA‘S

Als u nog geen FMS of TMS oplossing heeft, sla deze stap dan niet over. Uw collega logistieke dienstverleners gebruiken waarschijnlijk verscheidene extra hulpmiddelen om het “gebrek aan of van software” te compenseren. Of het nu gaat om spreadsheets, formulieren, of andere zaken maak er een lijst van en noteer hun doel.

DE HULPMIDDELEN VAN UW COLLEGA‘S

Het zal uw taak zijn om een alternatief aan te bieden voor Met deze analyse van de markt, de meningen van gebruikers en de informatie over uw huidige systeem, zal u alle informatie bij de hand hebben om “uw ideale oplossing” te adviseren. Nogmaals, als u in-house niet over de vaardigheden beschikt, is het misschien de moeite waard om een externe technische deskundige of consultant te gebruiken voor een goede analyse van uw huidige eisen en toekomstige wensen.

Overzicht

Hoe meer een transportbedrijf haar werking wil optimaliseren, hoe meer IT-hulpmiddelen het implementeert. Sommigen vergeten dat al
deze software moet communiceren om de informatie slechts één keer in te voeren. Met verloop van tijd, of door overnames en/of reorganisaties, eindigen bedrijven vaak met een stapel verschillende hulpmiddelen die mogelijk niet allemaal optimaal geïntegreerd zijn.
Als u zich in deze situatie bevindt, maak een lijst van alle hulpmiddelen, zonder de Excel-spreadsheets over het hoofd te zien, die vaak goed
bedoeld door medewerkers zijn geïntroduceerd. Maak vervolgens een schets of tekening van uw processen en systemen om alle stromen in
het bedrijf beter te begrijpen. Deze inspanning werkt in het vervolg van het project vaak zeer verhelderend voor zowel interne als externe
betrokkene.

Share this post