Kies uw land voor lokale informatie

Inspiration to
smart transports

Nieuws, trends en ervaringen binnen IT en Transport van Vehco

Stel doelen voor uw telematicaproject

IT-Strategi

Definieer een strategie met verbeteringsdoelen voor uw telematicaproject!

Voordat u beslist tot een aanschaf, is het wenselijk om een strategie met verbeteringsdoelstellingen te definiëren. Stel een plan op met de realistische doelstellingen die u verwacht van de oplossing op korte en middellange termijn. Definieer bij het begin reeds de indicatoren die u later wilt opvolgen. Noteer, als voorbeeld, de kosten per kilometer, voertuigverbruik, totaal aantal leveringen, werktijden van chauffeurs, lege kilometers, het aantal uren dat besteed wordt aan een bepaalde taak. Dat geeft u referentiepunten om de verbeteringen te meten die toe te rekenen zijn aan het nieuwe systeem. Tijdens en na de implementatie valideert en rapporteert u de indicatoren. Deze metingen zullen zeer nuttig zijn bij de eerstvolgende management evaluatie. Beperk uzelf tot enkele eenvoudige doelstellingen. Bijvoorbeeld, stel vast dat u

een vermindering van 7% brandstofverbruik wilt bereiken verbonden aan een vermindering van 10% van “lege” kilometers. Te veel veranderingen aanbrengen bij uw teams kan contraproductief zijn.

STEL DOELEN VOOR UW PROJECT

Een FMS of TMS oplossing zal de informatiestromen van uw totale organisatie verbeteren. Het is interessant om na te denken over de dagelijkse verbeteringen die dit voor elke individuele functie kan betekenen of welke collectieve efficiëntie u bereikt. Zo zal de werkplaats zal gegevens kunnen verzamelen over de staat van de voertuigen, de salarisadministratie zal sneller toegang hebben tot sociale gegevens of de planners zien in één oogopslag de beschikbare rijtijd. Het rendement op financiële investeringen is slechts het topje van de ijsberg. Als u al deze implicaties inziet, zal u een andere aanpak hanteren met de teams. U zal hen kunnen doen begrijpen hoe de oplossing hun dagelijkse werk zal vergemakkelijken en u zal enthousiasme creëren.

 

Voorbeelden van indicatoren van een FMS of TMS systeem

Urenverantwoording en activiteiten:

Urenonkosten conform CAO per chauffeur, aantal overtredingen van de regels voor rij- en rusttijden, wachttijden per klant, aantal overuren per chauffeur, verschil tussen geplande en werkelijke kilometers en uren, mate van productiviteit van chauffeurs.

Eco-driving:

Brandstofverbruik, rijgedrag op meerdere parameters, snelheidsovertreding, plots remmen, accelaratie, deceleratie, cruise control gebruik, uitrollen.

Controle op temperatuurketen:

Aantal temperatuurincidenten, aantal afwijkingen.

Administratief:

De tijd besteed wordt aan het downloaden van tachograafgegevens, aan salarisadministratie, aan het berekenen van chauffeurskosten.

Productiviteit:

Reistijd, wachttijd voor laden en lossen, aantal lege kilometers, beladingsgraad, bezettingsgraad, kilometerstanden emballagebeheer.

Klantenservice:

Leverbetrouwbaarheid , communicatie verwachte aankomsttijd, handtekeningen toevoegen aan de order, foto’s van calamiteiten real-time
delen met partijen in de keten.

 

Share this post