Kies uw land voor lokale informatie

Inspiration to
smart transports

Nieuws, trends en ervaringen binnen IT en Transport van Vehco

Blog

IT-Strategi
2019-06-20 12:30

TRAININGEN PLANNEN VOOR GEBRUIKERS

Voor 28% van de logistiek dienstverleners is opleiding de belangrijkste succesfactor bij de implementatie van een oplossing voor FMS. Het spreekt voor zich dat toekomstige gebruikers de technische kennis moeten bezitten om hun nieuwe oplossing te kunnen hanteren. Zorg ervoor dat er een concrete, gebruikersgerichte opleiding wordt gegeven. Op deze manier zijn uw collega’s op de dag van de waarheid niet bang om hun nieuwe hulpmiddel te gebruiken. 

...
IT-Strategi
2019-06-20 12:11

DE IMPLEMENTATIE VAN UW OPLOSSING PLANNEN

Neem de tijd om uw implementatieproces voor te bereiden. Een goede coördinatie van de installatie in voertuigen en op de thuisbasis is essentieel. Zo bespaart u tijd en vermijdt onnodige stilstand van voertuigen. Maak een lijst van alle voertuigen en zorg ervoor dat de operationele afdeling goed op de hoogte zijn van het inbouwschema. Op deze manier vallen alle stukjes op hun plaats met een geringe inspanning van uw werknemers. We raden altijd een snelle inbouwfase aan. 

...
IT-Strategi
2019-06-20 11:05

De implementatie raakt meerdere disciplines van het bedrijf. Het dagelijks leven van chauffeurs en transportmanagers verandert. Maar ook de transformatie van informatiestromen en verzamelde gegevens heeft een impact op de salarisadministratie, de werkplaats, managementcontrole en uw customer service of verkoopafdeling. Het betrekken en informeren van al deze personen van bij het begin van het project maakt het mogelijk om de komende veranderingen zo breed mogelijk gedragen te krijgen ondersteunen.


Houd de organisatie op de hoogte op een zo transparant mogelijke wijze. Leg de doelstellingen, de verwachte voordelen en het proces schema van de systemen uit. Zorg voor zo weinig mogelijk verrassingen. Iedereen moet van het projekt op...

IT-Strategi
2019-06-20 10:39

De evolutie van technologieën, de diversiteit van werkzaamheden en de onderlinge verbondenheid van systemen maken de implementatie van oplossingen vaak complex. Wij zijn gezamenlijk afhankelijk van technische vereisten. Het op afstand downloaden van tachograafbestanden is bijvoorbeeld afhankelijk van de versie van de tachograaf en de verbinding met de FMS-aansluiting van het voertuig. Er zijn ook gelijkwaardige vereisten voor diensten zoals Eco-Driving en rij- en rusttijden. 

...
IT-Strategi
2019-06-20 10:15

Definieer een strategie met verbeteringsdoelen voor uw telematicaproject!

Voordat u beslist tot een aanschaf, is het wenselijk om een strategie met verbeteringsdoelstellingen te definiëren. Stel een plan op met de realistische doelstellingen die u verwacht van de oplossing op korte en middellange termijn. Definieer bij het begin reeds de indicatoren die u later wilt opvolgen. Noteer, als voorbeeld, de kosten per kilometer, voertuigverbruik, totaal aantal leveringen, werktijden van chauffeurs, lege kilometers, het aantal uren dat besteed wordt aan een bepaalde taak. Dat geeft u referentiepunten om de verbeteringen te meten die toe te rekenen zijn aan het nieuwe systeem. Tijdens en na de implementatie valideert en rapporteert u de...

IT-Strategi
2019-06-20 09:43

Wat zijn de huidige en toekomstige behoeften van het bedrijf?

Een goed kwalificatie van alle behoeften zal nu het succes gaan garanderen van uw project. Het kopiëren en plakken van een andere oplossing of het onjuist of slecht voorbereid gebruiken van standaardsoftware kan frustrerend zijn. Wanneer u nu inzicht heeft verkregen in de werking van uw organisatie, dankzij uw analysefase, formaliseer dan zo precies mogelijk de eisen en (toekomstige) wensen van het bedrijf. Welke informatie hebben uw transportmanagers of chauffeurs nodig? Welke functies zijn vereist?

...
IT-Strategi
2019-06-20 08:31

Voer een analyse van de huidige situatie uit om de behoeften van uw telematicasysteem te achterhalen

Stel een speciale deskundige aan om uw volledige project te coördineren. De functie moet genoeg autoriteit hebben om als eerste de bestaande oplossingen met alle afdelingen door te nemen, de functionaliteit te analyseren en met een kritische blik naar de interne processen te kijken. Aan het begin van het project is het verstandig om een analyse van de huidige situatie te maken van de markt, de interne systeemomgeving, de huidige systemen, meningen van gebruikers en welke hulpmiddelen collega's in het algemeen gebruiken.

DE MARKT

Bent u niet helemaal tevreden met uw FMS of TMS ? Voordat u tot de beslissing over gaat om zaken te wijzigen,...

IT-Strategi
2019-06-20 08:14

Ontwerp een toegewijde projectmanager voor uw Fleet Management-project!

Een FMS of TMS , dat de basis vormt van de logistieke stromen in een logistieke onderneming, is een geweldige kans om de productiviteit, organisatie en winstgevendheid te verbeteren. De implementatie van dit soort oplossingen kan complex zijn. Niet in het minst omdat het een verandering van de gewoonten van veel werknemers vraagt. Het is van essentieel belang dat inzet van de medewerkers gewaarborgd wordt zodat het gewenste investeringsrendement ook daadwerkelijk behaald kan worden. Het project kan als technisch en ook gefragmenteerrd gezien worden, aangezien het zowel in de voertuigen, als op op vele verschillende deelterreinen in de bedrijfsprocessen...

IT-Strategi
2018-11-29 17:34

Dramatic improvement in Eco-Driving by Götene Kyltransporter (GKT)

During just a few months, the Swedish transportation company Götene Kyltransporter has improved the eco-driving performance dramatically. Impressed by the great achievements, Vehco made an interview with Mattias Vilgfors, who is working as Project Manager to improve the driving behavior at GKT.

...
IT-Strategi
2018-11-22 10:02

The Transport company Chaussenot Transport (France), rents public work equipment and machinery with a driver. Frédérique Guichet, the company's administrative manager, testifies on their main return on investment of their telematics system: the optimization of drivers' working hours.

Optimize driving times with trip history tracking

Since the company pays the travel time of machine operators, automatic and accurate tracking of these trips has resulted in savings. "Before, we were dependent on written reports from our drivers and visual checks (on the parking lot). With our telematics system, we have an automated recording of travel times. This has enabled us to reduce actual travel time by 30%."

Optimize working...

Pages