Kies uw land voor lokale informatie

Vehco privacybeleid

Vehco en haar dochterbedrijven werken voortdurend aan de verbetering van veiligheid ten aanzien van de door ons verwerkte persoonlijke gegevens. Wij nemen de persoonlijke integriteit van bezoekers aan onze website en de gebruikers van onze systemen serieus. Het is ons doel dat uw persoonlijke integriteit wordt gerespecteerd en dat uw persoonlijke gegevens op correcte wijze worden verwerkt. Wij stellen ons ervoor aansprakelijk dat de door Vehco verwerkte gegevens alleen voor de voorgenomen doelen worden gebruikt en dat ze zullen worden beveiligd tegen onbevoegd toegang. Verder stellen wij ons ervoor aansprakelijk dat de verwerking van persoonlijke gegevens geschiedt in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverordening (EU 2016/679, zie https://gdpr-info.eu/) en in overeenstemming met de richtlijnen die van toepassing zijn voor de Vehco Group.

Persoonlijke gegevensverwerking

Vehco bestaat uit een groep bedrijven die er verantwoordelijk voor is dat persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens de gegevensbeschermingsverordening (EU 2016/679). De groep omvat de volgende eenheden:

 • Vehco AB (Zweden, Finland, Italië)
 • Vehco Norway (onderafdeling van Vehco AB)
 • Vehco  A/S (Denemarken)
 • Vehco SAS (Frankrijk)
 • Vehco GmbH (Duitsland)

Wat zijn persoonlijke gegevens en wat wordt bedoeld met gegevensverwerking?

Persoonlijke gegevens bestaan uit alle informatie die direct in verband kan worden gezet met een levende persoon. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn namen (indien uniek), BSN-nummers, postadressen en emailadressen. Met de verwerking van persoonlijke gegevens bedoelen we alle hantering van persoonlijke gegevens zoals verzameling, verwerking, registratie, interconnectiviteit, publicatie en opslag.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en wat wordt er verwerkt?

Vehco verwerkt persoonlijke gegevens wanneer:

 • we bestellingen van onze producten ontvangen
 • we onze producten aan de klant leveren en factureren
 • we via email, directe marketing, nieuwsbrieven en sociale media reclame maken voor Vehco en onze producten (het is altijd mogelijk om aan te geven dat dergelijke e-mails niet wenselijk zijn)
 • we personen analyseren en rangorden volgens voorkeuren, functie, bedrijfsvormen etc. Dit noemen we profileren en dit wordt gedaan om u van relevante en aangepast informatie, aanbevelingen, advertenties en aanbiedingen te voorzien. de profielinformatie wordt gebruikt voor reclamedoeleinden via nieuwsbrieven en sociale media
 • klanten/aandeelhouders abonneren op nieuwsbrieven
 • we potentiële klanten toespreken op beurzen, conferenties en dergelijke
 • iemand solliciteert voor een baan of zijn of haar belangstelling toont om bij ons te werken
 • iemand over het algemeen contact met ons opneemt.

 Onderstaand volgt een voorbeeld over de manier waarop persoonlijke gegevens worden gehanteerd in verband met een bestelling.

 

Vehco Privacy Policy

In bovenstaande stappen gebruiken we persoonlijke gegevens als volgt:

 1. In deze stap wordt er aan ons een bestelling gestuurd. Deze bestelling bevat persoonlijke gegevens, zoals emailadres, naam van contactpersoon en dergelijke. Er wordt ook een klantnummer (indien niet eerder gedaan) voor interne referentiedoeleinden.
 2. Er wordt nu gecontroleerd of we het bestelde product in voorraad hebben. Voor deze vraag wordt ter referentie ook het klantnummer vermeld.
 3. Als het product niet in voorraad is, starten we de productie. Tijdens productie wordt het klantnummer als referentienummer gebruikt.
 4. Opdat de goederen naar de klant kunnen worden vervoerd, wordt persoonlijke informatie zoals het door de klant aangegeven adres gebruikt, alsmede de naam van de contactpersoon.
 5. Voor de facturering van de bestelde goederen wordt gebruik gemaakt van de naam van de contactpersoon, het klantnummer en het ordernummer. Indien de factuur per email wordt verstuurd, zal er nu ook een emailadres worden gebruikt.

De persoonlijke gegevens die met bovenstaande proces worden geassocieerd zullen overeenkomstig de eisen van de Zweedse belastingdienst minstens 7 jaar worden bewaard.

Zodra u ons bezoekt of met ons contact opneemt via onze accounts bij sociale media (bijvoorbeeld platformen zoals Facebook en Linkedin), kan Vehco eventueel informatie over uw profiel ontvangen, alsmede interacties vanaf de leverancier van dergelijke platformen.

Geregistreerde gegevens

Wanneer representanten van een bedrijf bestellingen doen of mededelingen versturen, zullen namen van contactpersonen bij dit bedrijf, functies en afdelingen, inclusief adressen, telefoonnummers en emailadressen worden geregistreerd.

Geregistreerde gegevens tijdens sollicitatie en rekruteringsprocedures

Wanneer iemand solliciteert, of spontaan werk zoekt bij Vehco, registreren we de informatie die deze persoon ons heeft doen toekomen. Wij registreren geen gevoelige gegevens zoals ras of etnische oorsprong, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap in vakbonden en gezondheidsaspecten. Indien u ons van dergelijke informatie voorziet, wordt deze normaal gesproken meteen verwijderd. Indien niet anders overeengekomen, bewaren wij de gegevens gedurende 12 maanden nadat de rekrutering is voltooid.

Doelgerichte en legale verwerking van persoonlijke gegevens

Vehco behandelt persoonlijke gegevens altijd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en vergt alleen persoonlijke gegevens indien hiertoe een reden bestaat en een legale basis. De reden voor het bewaren van persoonlijke gegevens voor een langere periode in verband met rekruteringsprocedures, is dat dergelijke procedures vaak opnieuw moeten worden hervat.  In de gegeven situatie komt dit beide partijen ten goede. Na de periode, wist Vehco alle persoonlijk gegevens die zijn geregistreerd in verband met de sollicitatie/rekrutering. Indien Vehco van plan zou zijn om uw gegevens te verwerken voor een doel, dat volgens de wet uw toestemming vergt, dan zullen wij u eerst om toestemming vragen.

Bewaren en wissen van persoonlijke gegevens

Vehco bewaart de persoonlijke gegevens indien dit nodig is om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Normaal betekent dit dat we gegevens bewaren voor marketingdoeleinden, verkoop, toepassing van onze producten en diensten, facturen en hantering van klachten. Indien er, ook nadat een relatie tussen ons als leverancier en een klant is verbroken, een toestemming bestaat voor de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden, dan zal dit zo blijven totdat de toestemming wordt ingetrokken.

Informatie inzake verwerking

U hebt recht om informatie (een kopie) op te vragen over de persoonlijke gegevens die door Vehco worden verwerkt. In het gegeven geval verstuurt u een verzoek aan de leiding van het Vehco privacybeleid naar onderstaand adres. Indien u van mening bent dat deze informatie onjuist is, zal Vehco na het verzoek hiertoe de benodigde maatregelen ondernemen om onjuistheden te corrigeren.

Neem in acht dat dit één keer per jaar als gratis dienst kan worden gedaan. Indien een verzoek om een kopie meer dan één keer per jaar plaatsvindt, zal Vehco hiervoor administratieve kosten in rekening brengen.

Voorbehoud voor openbaar maken van persoonlijke gegevens

Vehco kan externe partners in vertrouwen nemen (toeleveringsbedrijven) om voor rekening van Vehco bepaalde opdrachten te verrichten, bijvoorbeeld levering van IT-diensten, of voor marketing, analyse of statistische doeleinden. De uitvoer van deze diensten kan betekenen dat Vehco's partners binnen en buiten de EU/EEA toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. Bedrijven die onder dergelijke omstandigheden uw persoonlijke gegevens verwerken voor rekening van Vehco, ondertekenen omwille van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens altijd een overeenkomst met Vehco, zo ook met onze partners.

Veiligheid

Er bestaat altijd een risico dat persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt via Internet. Er is geen enkel technologisch systeem dat volledige bescherming tegen digitale inbreuk biedt. Vehco werkt voortdurend aan verbeteringen inzake technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van persoonlijke gegevens, onbevoegde toegang, modificaties, verspreiding en vernietiging.

Contact

Vehco AB

aan: Data Privacy Manager

Falkenbergsgatan 3

412 85 Göteborg

Telefoon: +46 (0) 31 64 51 00

dataprivacy@vehco.com

Merk de enveloppe met “Data Privacy Manager”

Bestanden 
vehco_privacy_policy_en.pdf

Please enter your information to download this document